Hz. Ali

Hz. Ali Hz. Ali sevgili Peygamberimizin amcası Ebu Talip’in oğludur. Annesinin ismi Fatıma’dır. Henüz küçücük bir çocukken Müslüman olmuş, Peygamberimizin terbiyesi altında yetişmiştir. Bütün hayatı boyunca İslam için çalışmış, büyük kahramanlıklar göstermiştir. Başarıları Sayılamayacak kadar çoktur. Peygamberimiz ona kızı Fatıma’yı nikâhlayarak yapmıştır. Bu mesut evlilikten Hz. Hasan ve Hüseyin meydana gelmiştir. Hz. Ali son derece zeki, cesur ve kahraman bir insandı. Çok güzel konuşur, dinleyenleri hayran bırakırdı. Peygamberimiz kendisine Kur’an ilmini öğretmiş, onun büyük bir İslam âlimi olmasını sağlamıştır. Hz. Ali bir yandan savaşlarda akıl almaz kahramanlıklar gösterirken, öbür yandan da bilgisini artırmıştır “ İlmin kapısı “ olmuştur. “Zülfikar “ isimli kılıcı ile düşmanlarını perişan etmiştir. Girdiği ger savaştan galip ayrılmıştır. Kimse onun karşısına çıkmaya cesaret edemezdi. Hz. Ali Peygamberimize nazil olan Kur’an ayetlerini yazar, Peygamberimizin kâtipliğini yapardı. 13 sene süren Mekke devrinde ve daha sonraki Medine devirlerinde daima Peygamberimizin yanında olmuş, çevresinde pervaneler gibi dönmüştür. Resulullah’ın cenazesini ı yıkamıştır. Daha sonra halife seçilen Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’a yardımcı olmuş, yine İslam devletinin en önemli görevlerinde bulunmuştur. Hz. Osman şehit edilince halife olmuş ve Müslümanların başına geçmiştir. Fakat devrinde büyük karışıklıklar çıkmıştır. Yahudiler ve münafıklar ortalığı karıştırarak Müslümanları birbirine düşürmüşlerdir. Hz. Ali bunun önüne geçmek için çok çaba sarf etmiştir. Şam’da halifeliğini ilan eden Hz. Muaviye ile aralarında görüş ayrılığı doğmuş, çeşitli savaşlar yapılmıştır. Hz. Ali İslam tarihinin en büyük isimlerindendir. Üstün ahlakı meziyetleri, derin ilmi ve sarsılmaz imanı ile daima önder bir insandır. Peygamberimizin cennetle müjdelediği on sahabe arasında dördüncüsüdür o’dur.