Yedekleme ve kurtarma kurumsal hizmet veren verilerinin güvenliği ve yedeklenmesi son derece önemli olan kurumların son yıllarda ihtiyaç duyduğu en önemli yazılımları kapsar. Gelişmiş yazılımların bir arada bütünleşmiş çalışması ile sistem kusursuz bir şekilde işler. Stratejileri ülkemizde ilgili yazılım firmaları yedekleme ve kurtarma stratejileri için en gelişmiş internet teknolojilerini kullanmaktadır. Bu hizmetlerde en önemli unsur düşük maliyetli alt yapı çalışmaları ile tüm kaynakların doğru şekilde yönetilebilmesidir. Yedekleme ve kurtarma felaket durumlarında siber saldırılarda tüm bilgilerin tek merkezde toplanarak güvenliğinin sağlanması ile gerçekleşmektedir.

Yönetilen Hizmetlerin Avantajları

Verilerin tek merkezde toplanması ve güvenliğinin sağlanması ile birlikte operasyonel iş kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlar. Doğru çözüm için öncelikle sağlam bir alt yapının kurulması gerekir. İşte bu ilgili firmalar ile sağlam veri tabanlarının oluşması için ihtiyaca uygun analiz ve uygulamaları ile tercih edilmektedir. Aynı zamanda günlük veri yönetiminin şirket çalışanları tarafından doğru bir şekilde yapılabilmesi için kurumsal eğitim vermektedir. Yönetilen hizmetler minimum risk maksimum verimlilik sağlar. Aslında sistem tamamı ile iş hayatında işletmelerin risklerini devralıyor diyebiliriz. Bu sistemlerin sorunsuz bir şekilde takip edilebilmesi için kesintisiz bir internet ağına ihtiyaç vardır. Sürekli çevrimiçi olabilmek takip için son derece önemlidir.