Halide Edip Adıvar  Türk edebiyatının yetiştirmiş olduğu önemli yazarlardan birisidir. Halide Onbaşı olarak da bilinir. Yazarlığı dışında siyasetçi ve akademisyen kimliği de bulunmaktadır. Halide Edip 1884 yılında doğmuş, 1964 yılında ise ölmüştür. 1919 yılında başlayan Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'da yapmış olduğu heyecanlı konuşmalarla ilgi çekmiş, cephede Atatürk ile birlikte yer almıştır. Yapmış olduğu mücadele neticesinde Onbaşı ünvanı almıştır. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Halide Edip 21 roman, 4 hikaye kitabı ve 2 tiyatro eseri yazmıştır. Eserlerinde çoğunlukla Türk kadının eğitimine yer vermiş, önemli noktalara dikkat çekmiştir. İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat profesörü olan Halide Edip, 1950 yılında milletvekili seçilmiştir. Halide Edip Adıvar'ın Eserleri En çok bilinen eseri Sinekli Bakkal'dır. Bunun dışında Handan, Zeyno'nun Oğlu, Kalp Ağrısı, Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek, Tatarcık, Döner Ayna, Sonsuz Panayır, Akile Hanım Sokağı, Sevda Sokağı Komedyası, Hayat Parçaları yazmış olduğu romanlardan bazılarıdır. Hikaye kitapları ise; Harap Mabedler, Dağa Çıkan Kurt, İzmir'den Bursa'ya, Kubbe'de Kalan Hoş Seda'dır. Tiyatro eserleri ise Türk'ün Ateşle İmtihanı ve Mor Salkımlı Ev'dir.