Kuşlar,genellikle üreme dönemlerinde öterler.Üreme dönemleri ilkbahar aylarına denk gelir.Bu dönemde kuşlar,kendi bölgelerini öteki kuşlara ilan etmek ve eşlerine kur yapmak için öterler.Bunun yanında çeşitli tehlikelere karşı aynı türden başka kuşları uyarmak,bölgelerini korumak ve yaklaşan başka hayvanları uyarmak için de çeşitli sesler çıkarırlar. Ancak son dönemde yapılan bir araştırma kuşların özellikle baharda ötmeye başlamalarının nedeninin günlerin uzamasına biyolojik bir yanıt olduğunu da ortaya koydu.Bir grup İngiliz ve Japon araştırmacının Nature dergisinde yayımlanan araştırmasında,kuşların daha uzun dönem gün ışığına maruz kaldıklarında belli beyin hücrelerinin çiftleşmek için eş arayıp bulmaya yönelten (kuşların bunu öterek yaptığı) bir dizi hormonal tepkiyi harekete geçirdiği kaydedildi.Çalışmaya katılan bilim adamlarından Edinburg yakınlarındaki Roslin Enstitüsü araştırma görevlisi Peter Sharp,mevsimsel değişimden beynin hangi bölgesinin etkilendiğini daha önce de bildiklerini ancak bugüne kadar bu süreçteki mekanizmayı tam olarak bilmediklerini belirtti. Japonya’daki Nagoya Üniversitesi’nden Takaşi Yoşimura başkanlığındaki araştırma ekibinin,farklı derecelerdeki ışıktan kuşların hangi genlerinin etkilendiğini belirlemek için Japon bıldırcınlarından alınan beyin örneklerinde otuz sekiz bin geni ayrıntılı incelediği bildirildi.Yapılan araştırmaya göre,beyin yüzeyindeki hücrelerde bulunan genler,kuşlar daha fazla ışık aldıklarında uyarılıyor ve tiroidi uyaran hormon açığa çıkıyor. Araştırmacılar,bu tür bilgileri geçmişte elde etmenin olanaksız olduğunu ancak teknolojideki ilerlemenin kendilerine binlerce geni ayrıntılı inceleyerek hangilerinin mevsimsel değişimden etkilendiği üzerinde çalışmaya olanak tanıdığını belirttiler.Bu arada araştırmada elde edilen bulguların,bir gün kısırlıkta daha ileri tedavilere öncülük edebileceği çünkü insanların da beyninin aynı bölgesinde aynı hücrelere sahip olduğu belirtildi.