Acemi OcağıOsmanlı ordusunun Kapıkule ocaklarına alınacak erlerin yetiştirildiği yer. 1.Murat zamanında Çandarlı Kara Halil Efendi ile Molla Rüstem'in çalışmaları sonucunda Gelibolu'da kurulmuştur. Savaşlarda ele geçen tutsakların, Pençik kanununa göre beşte biri acemi ocağına alınırdı. Bunların küçük yaşta olmalarına dikkat edilirdi. Ankara Savaşında ( 1402 ) uğranılan yenilgiden sonra çıkan iç karışıklıklar nedeni ile dış ülkelere sefer yapılamadı. Bu yüzden acemi ocağına gerekli tutsak bulunamadı. O zaman Rumeli'de Müslüman olmayan halktan devşirme çocuklar toplanmaya başlandı. Bu çocukların sağlıklı ve iyi ailelerden olmalarına dikkat verilirdi. Acemi ocağı için toplanan çocuklar ve kendilerine acemi oğlanı denilen çocuklar Anadolu'daki Türk çiftçi ailelerinin yanına gönderilirdi. Orada İslam dinini, Türkçeyi, Türk gelenek ve göreneklerini öğrendikten sonra Acemi ocağına alınırlardı. Burada, talim ve eğitim görürler, atları taşıyan gemilerde çalıştırılırlar, sonra eskiliklerine göre Yeniçeri ocağına ve öteki Kapıkulu ocaklarına geçerlerdi. Gelibolu'daki Acemi ocağı sekiz bölüktü. En büyük subayına Gelibolu ağası denilirdi. İstanbul alındıktan sonra Şehzadbaşı'nda yeni bir Acemi ocağı kuruldu. Bu ocak, otuz bir bölüktü. Yeniçeri ağasının yönetiminde idi. Fakat ocağın bütün işlerinden İstanbul Ağası sorumluydu.