Yaratıcı Drama Yöntemleri

Yaratıcı drama yöntemlerinde bütün duyu organları en etkin şekillerde kullanıldığı için çocukların dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve aynı zamanda yorumlama gibi iletişim becerileri giderek gelişmektedir. Bu aşamalarda böylelikle çocuklar kendilerini ve sorunlarını en iyi şekillerde ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca drama; çocukların utangaçlık, çekingenlik vb. konularda ve olumsuz duygularından arınmalarını en kısa zamanda sağlayacaktır. Drama oyun oynayarak yapıldığından dolayı soyut ve teorik olay ve kavramlarının anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu aşamalarda bütün olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimlerde baş etmesini öğrenmektedir. Bütün çocukların düş gücünü geliştirir ve zenginleştirmektedir. Bilim ve teknolojide bütün buluşların onları bulan kişilerin öncelikle düş güçlerinin bir ürünü olduğu düşünülürse eğer geliştirmesinin ne kadar önemli olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. Fakat sanatın ve sanat eserlerinin oluşturulmasında dolayı da düş gücü olmazsa olmaz bir koşul olmaktadır. Aynı zamanda drama çocukların sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de önemli derecelerde rol oynamaktadır.

Çocuklar Ve Yaratıcı Drama Eğitimi

Çocuklar ve yaratıcı drama eğitimi alan kişilerde estetik duyusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylelikle kişiler iyi güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı olarak algılarlar ve yorumlarlar. Çocuklar, eleştirisel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur, aynı zamanda diğer bir yandan kişilerde ve çocuklarda olaylara ve hayata eleştirisel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenirler. Bunlardan sonra da olaylara, olgu ve kavramlarını bir mantık süzgeçlerinden dolayı geçirme yeteneği de oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğunu gibi kabullenmeden araştırmacı olmayı öğrenirler. Bilinmesi gerekmektedir ki drama olduğundan çok önemli ve öğrenme yolu olmaktadır. Drama aracılıkları ile kişiler bütün karşılaşacakları olayları ve durumları ve bunların arasındaki bağlantıları kolaylıkla öğrenmektedirler. Bu aşamalarda çocukların sorunları ve problemleri çözme yeteneği giderek gelişmeye başlar ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisini kısa sürede kazanmaya başlarlar. Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan dolayı çocukların işbirliğini yapma, sosyal ilişkileri iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkılarda bulunmaktadır ve çoğu sosyal gelişmeleri hızlandırmaktadır.

www.aktifdrama.com