2013 Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma (Gardiyan) Alımı başvuru şartları , 2013 Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru başvuru ve şartlaru, 2013 Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru alımı ilanı Sonuçları Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin ilgili madddelerine göre ceza infaz kurumlarına infaz ve koruma memuru, 335 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 296 destek personeli (şoför), Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 348 sözleşmeli mübaşir alacak. Adayların KPSS’den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular 25 Şubat ila 6 Mart arasında alınacak. 70 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 sofor, 7 mütercim alacak. Adayların KPSS’den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. 2.169 sözleşmeli ve 694 kadrolu olmak üzere toplam 2 bin 863 zabıt katibi alacak. 2012 KPSS’den 70 ve uzeri puan alanlar başvurabilecek Bu nedenle; sınav ilanı ve sınav izni verilen komisyonları gösterir liste ile sınava müracaat etmek isteyen adaylara verilmek üzere örnek başvuru formu ilişikte gönderilmiştir. Başvurularda aranan şartlar ve nitelikler ilgili Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve (www.cte.adalet.gov.tr) internet adresinden öğrenilebilecektir.