1722 katip alımı

2013 Adalet Bakanlığı 348 Mübaşir Alımı

2013 Adalet Bakanlığı 348 Mübaşir Alımı

Ara 2012, Paz 1722 katip alımı

Adalet Bakanlığından 1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu...

Öğretmenlerin Alan Değişikliği Kılavuzu Eylül 2012 MEB