Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: DUYURU Üniversitemiz Akademik Birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. İlan olunur. Birimi Böl/ABD/ASD/ Prog Unvanı Drc Adet Açıklama Tıp Fak. Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Olmak. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya Profesör 1 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Tıbbi Biyokimya Uzmanı Olmak. Tıp Fak. Tıbbi Parazitoloji Profesör 1 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Tıbbi Parazitoloji Uzmanı Olmak. Seyrani Ziraat Fak. Entomoloji Profesör 1 1 Entomopatojen Nematodlar ve Bakteriler ile Süne Konusunda Çalışmaları Olmak. Seyrani Ziraat Fak. Hayvansal Biyoteknoloji Profesör 1 1 Biyoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Arı Ürünleri Konusunda Çalışmaları Olmak. Veteriner Fak. Biyokimya Profesör 1 1 Edebiyat Fak. Yeniçağ Tarihi Profesör 1 1 Eğitim Fakültesi Eğit. Prog . ve Öğretimi Profesör 1 1 Eğitim Tarihi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak. Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Profesör 1 1 Alaşımlarda Katı-Sıvı Arayüzey Enerjileri Alanında Doktora Yapmış Olmak. Alaşımlarda XRD ile Kristal Yapı Araştırmaları ve Mg- Sn ile Cd-Zn İkili Alaşımları Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak. Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Profesör 1 1 Katı Oksit Yakıt Pil Elektrolitleri ve İnce Film Güneş Pil Malzemeleri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak. Fen Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 1 Fen Fakültesi Yük.Enj .ve Plz . Fiziği Profesör 1 1 İktisadi ve İdari Bil.Fak . Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 Tarım ve Hastane Muhasebesi Alanlarında Çalışmaları Olmak. Güzel San. Fak. Resim ASD Doçent 1 1 Fen Fak. Analitik Kimya Doçent 1 1 Akışa Enjeksiyonlu Sistemler, Farmasötik Numunelerdeki Bi (III)’un FIA-FAAS ve Cr(III)’un Propanohidrazit Türevi ile Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu -FAAS ile Tayini Konusunda Çalışması Olmak. Seyrani Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Doçent 1 1 Kayısı Yetiştiriciliği ve Islahı Konusunda Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Seyrani Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Doçent 1 1 Turunçgil Yetiştiriciliği ve Islahı Konusunda Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Turizm İşlet. ve Otelcilik Y.O. Doçent 1 1 Avrupa Birliği ve Ülkeleri ile İlgili Akademik Çalışmaları Olmak. Eğitim Fak. İngiliz Dili Eğitimi Doçent 1 1 Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Eğitim Fak. (İlköğretim Bölümü) Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Fizik Alanında Doktora Yapmış Olmak. Fizik Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak. Beden Eğitimi ve . Spor Y.O. Bed . Eğitimi ve Spor Öğret. Doçent 1 1 Müh. Fak. Endüstri Doçent 1 1 Müh. Fak. Mekanik Doçent 1 1 Müh. Fak. Hidrolik Doçent 1 1 Müh. Fak. Yöneylem Araştırması Doçent 1 1