Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, ‘Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerini, T.C Kimlik No;larını gösterir beyanları, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayınlarıyla (Profesör kadrosuna başvuracaklar yayınlarını altı nüsha halinde, ‘Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde) birlikte müracaat etmeleri ilan olunur. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklar Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri belgeleri de ilave edeceklerdir. NOT :- Müracaat edenlerin üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan ilkelerde belirlenen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. - Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. ANABİLİM DALI Profesör Doçent Yrd. Doç. AÇIKLAMA EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fen Bilgisi Eğitimi 1 Fizik Öğretmenliği Lisans mezunu ve MgB2 ince filmlerin üretimi ve karakterizasyonu üzerine doktora çalışması yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olmak. TIP FAKÜLTESİ Kalp ve Damar Cerrahisi 1 Kalp transplantı.robotik kalp cerrahisi ve sol ventrikül destek sistemleri uygulama programlarında çalışmış olmak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 Sosyal antropoloji alanında doktora yapmış olmak.Sosyal antropoloji ve toplum temelli psikiyatri uygulamaları konusunda çalışmaları olmak. Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 Neonatal Resusitasyon Uygulayıcı Sertifikası olmak. Invitro Fertilizasyon yapılan Polikistik Overli Kadınlarda Rekombinant FSH ile üriner FSH karşılaştırılması ile ilgili çalışması olmak. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Nükleer Fizik 1 Yük alışverişli nükleer süreçler ve çevresel radyoaktivite konularında çalışmaları olmak. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Periodontoloji 1 Sekonder Amiloidoz Hastalarında Periodontitis Prevalansı ve Periodontal Tedavinin Sistemik Etkileri hakkında çalışmış olmak. İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tefsir 1 Rivayet tefsiri alanında çalışmış olmak. İslam Hukuku 1 İslam Hukukunda zilyetlik konusunda çalışmış olmak. Din Bilimleri 1 Değerler ve karakter eğitimi konusunda çalışmış olmak.