Yeni yapılan düzenleme ile kamuda çalışma hayatı sil baştan değişiyor.
İlk olarak, kurumlar arasındaki ücret dengesizliği giderilecek.

Part-time, evden çalışma, kiralık işçi gibi uygulamalar kamu personeli açısından da uygulanabilecek. Kamuya performans kriteri geliyor. Kıdemli personelin az gelişmiş illere gönderilmesi sözkonusu...

Geçtiğimiz hafta sonu Abant'ta toplanan çalıştayda devlet personel rejimine yön verecek konular ele alındı. Devlet Personel Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik , kamu personeline ilişkin yürürlükte bulunan kanun ve ikincil mevzuatın günün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu, bu nedenle yeni düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Çalışma Bakanı'nın bu tespitleri önemli. Aynı zamanda söyledikleriyle, önümüzdeki süreçte kamu personel rejiminin bir değişime uğrayacağı da muhakkak. Gerçi düzenlenen çalıştayda, her ne kadar "2023 vizyonu" öne çıkarılsa da, kamu personeline yönelik düzenlemelerin 2013 yılı içerisinde başlayacağı da bir gerçek. 2013 yılında kamu personel rejiminin değişeceğine dair ipuçlarına aslında Çalışma Bakanlığı'nın bu seneki bütçe sunumundan ulaşabiliyoruz. Buna göre;

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2013 yılı içerisinde, ilk olarak, 657 sayılı Devlet Memur ları Kanunu yerine yeni bir kamu personel mevzuatı çalışmalarına başlanacak. Nitekim Abant'ta düzenlenen bu çalıştay bir anlamda bu çalışmaların başlangıcı olarak görülmeli. Çünkü memur konfederasyonlarının davet edilmesi ve ortak toplantılar düzenlenmiş olması bu işin bir göstergesi. İkinci olarak, kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliğini gidermeye paralel bir şekilde, 2013 ve 2014 yılları içerisinde kamu çalışanlarının ülke genelinde dengeli dağılımını sağlamaya yönelik tedbirler hayata geçirilecek. Bu sene ve gelecek sene yapılacak kamu personel atamalarında, özellikle ihtiyaç duyulan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki atamalara öncelik verilmesi gündemde. Diğer yandan halen görevi başında bulunan personelin tayin yoluyla yerlerinin değiştirilmesine ilişkin bir çalışma yok. Ancak ihtiyaç duyulması halinde bu personellerin de görev yerlerinin değişebileceği konuyla ilgili bürokratlar tarafından ifade edilmekte.

Kamuda da esneklik olabilir

Bütçe sunumunda dikkati çeken ve pilot uygulamasına 2013 ve 2014 yıllarında başlanacak bir başka uygulama da esnek çalışma sistemleriyle ilgili. Planlanan şekliyle; kamu personel yönetiminde esnek çalışma sistemine ilişkin usul ve esaslar, iş güvencesi esas alınarak belirlenecek. Esnek çalışma modelleri İş Kanunu çerçevesinde tartışılır ve çalışanların büyük tepkisini çekerken, kamu personeli açısından da bu uygulamaya geçileceğinin sinyalinin verilmesi oldukça ilginç. Part-time, evden çalışma, çağrı üzerine çalışma, kiralık işçi gibi uygulamaların kamuda da uygulanabileceği gerçeği ile karşı karşıyayız.

İş güvencesi yok

Ancak özellikle vurgulanan husus bu çalışma şekillerine geçilirken iş güvencesinin daima göz önünde bulundurulacak olması. Kamu personeli yapılacak düzenlemeyle, esnek çalışma şekillerine tabi olsa bile, şimdi olduğu gibi iş güvenceleri olacak, özel sektörde sık sık yaşanan işten çıkarmalar bu çalışanlar için söz konusu olmayacak.

Performansa göre ücret tartışılıyor

Çalışma Bakanlığı'nın bütçe sunumundaki ifadesine göre; çalışma hayatında başarılı olanlarla başarısızları ayırmak için 'performans değerlendirme kılavuzu' hazırlanacak. Bu kılavuzlar 2013 yılı içerisinde kamu kurumlarının yararlanması amacıyla idarelere gönderilecek. Bu uygulamayla özel sektör işyerlerinde sıklıkla kullanılan performans kriterinin kamu personeli açısından da hayata geçeceğini söyleyebiliriz. Ancak performans ölçümü neye göre yapılacak ve statü hukuku içerisinde kimin bu değerlendirmeleri yapacağı konusu oldukça karmaşık. Bu konuda yapılacak düzenlemelere özellikle çalışanların tepki vereceğini söylemek yanlış olmaz. Ayrıca performans sonuçlarına göre ücret tespiti de gündeme gelebilir. Bu noktada da kamu işyerlerinde subjektif, yanlı değerlendirmelerin olabileceği ve sırf bu nedenle ücret adaletsizliğinin artabileceği de göz ardı edilmemeli.

Vatandaşlar çalışanı bilecek

Yine 2013 yılı içerisinde devreye sokulacak bir başka değişiklik de vatandaşların çalışanlar hakkında bilgilendirilmesiyle ilgili. Yapılacak düzenlemeyle, Devlet Teşkilatı Bilgi Bankası oluşturulacak ve e-devlet yoluyla vatandaşlara bilgi verilecek.

Performans kriteri tedirgin edebilir

2013'te planlanan bir başka değişiklik de kamu çalışanlarını tedirgin edecek. Bakanlık, sosyo - ekonomik açıdan daha az gelişmiş bölgelerde nitelikli hizmet sunumu için deneyimli çalışanların bu bölgelerde istihdamına önem ve öncelik verileceğini açıkladı. Bir bakıma büyük şehirlerde görev yapan kıdemli ve nitelikli personelin az gelişmiş il ve ilçelere gönderilmesi söz konusu olabilecek.