On İki ( 12 ) Eylül Askeri Darbesi

On İki ( 12 ) Eylül Askeri Darbesi

Şub 2012, Paz Eğitim

12 Eylül 1980 sabahı, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren liderliğindeki beş kişi­lik bir cunta ekibi tarafından gerçekleştirilen demokrasi karşıtı askerî darbe. Bir "Osmanlı Türk geleneği" olan askerî darbelerin cumhuriyet tarihindeki bilinen üçüncü ör­neğidir. Bundan sonraki darbe ise ordu bir­liklerinin ülkeyi...

Oniki Ada

Oniki Ada

Şub 2012, Paz Eğitim

Ege Denizi'nin güneydoğu­sunda Yunanistan'a bağlı olan adalar toplu­luğu. Türkiye'ye çok yakındır. Rodos, İstanköy (Kos), Kerpe (Karpathos), Tilos, Sömbeki, Harkı (Kalki), Leros, Patmos, Nisiros, Astropalya (Astlpalaia), Kalimnos, Kaşot (Kasos) adalarından oluşur. Bu adaların merkezi Rodos'tur. XIII. yüzyılda Akka'dan çıkardan şövalyelerin eline...

Picasso Pablo'nun Hayatı

Picasso Pablo'nun Hayatı

Şub 2012, Cts rediko

İspanyol ressam (1881-1973). Çağdaş resim sanatının en büyük temsilcilerindendir. Önce bir resim öğretmeni olan babasının öğütlerine göre resim yaptı. Bunun yanı sıra desen çizdi. Bir yandan da öğrenim hayatına devam etti. 1897’de “Bilim ve iyilikseverlik” tablosunu yaptı, Madrid milli sergisinde...

Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa

Şub 2012, Cum Eğitim

Türk bilgini ve devlet adamı (1822-895). Bulgaristan'da Lofça kasabasında doğdu. İlk öğrenimini burada yaptı. Kasabanın bilginlerinden de ders aldı. Çok zeki ve çalışkandı. 1839'da İstanbul'a ge­lerek burada medrese öğrenimine devam etti. Bir yandan da yeni metotla matematik dersle­ri aldı. Molla Murat...

Adıyaman

Adıyaman

Şub 2012, Cum Eğitim

Güneydoğu Anadolu bölgesin­de, Malatya dağlarının eteğinde bir kent ve il merkezi. Eski adı Hısn Mansur'du. Çevresinde eski uygarlık kalıntılarına rastlanır. Beş kilo­metre kadar kuzeyde Piran köyünün bulundu­ğu yerde eskiden Perre kenti vardı. Burada ka­ya mezarları, kaya içinde oyulmuş su yolları...

Adapazarı

Adapazarı

Şub 2012, Cum Eğitim

Marmara bölgesinin doğu bölümünde bir kent ve Sakarya ilinin merkezidir. Yakın zamanda gelişmiştir. XVI. yüzyılda ova ortasında küçük bir geçit yeri olarak kuruldu¬ğu ve bir pazar (alışveriş) merkezi durumuna geldiği anlaşılmaktadır. Uzun süre bir köy ola¬rak kaldı. XIX. yüzyılda İzmit...

İnsan Kaynakları Yönetimi
Organik Yumurtada Tavuk Beslenmesinin Önemi
İnstagram Takipçi Satın Alma Yöntemi
Metin2 Yang
Polonya’da Yabancı Dil Eğitimi Almanın Avantajları
AVUSTRALYA SERTİFİKA