Ahmet Cevdet Paşa

Ahmet Cevdet Paşa

Şub 2012, Cum Eğitim

Türk bilgini ve devlet adamı (1822-895). Bulgaristan'da Lofça kasabasında doğdu. İlk öğrenimini burada yaptı. Kasabanın bilginlerinden de ders aldı. Çok zeki ve çalışkandı. 1839'da İstanbul'a ge­lerek burada medrese öğrenimine devam etti. Bir yandan da yeni metotla matematik dersle­ri aldı. Molla Murat...

Adıyaman

Adıyaman

Şub 2012, Cum Eğitim

Güneydoğu Anadolu bölgesin­de, Malatya dağlarının eteğinde bir kent ve il merkezi. Eski adı Hısn Mansur'du. Çevresinde eski uygarlık kalıntılarına rastlanır. Beş kilo­metre kadar kuzeyde Piran köyünün bulundu­ğu yerde eskiden Perre kenti vardı. Burada ka­ya mezarları, kaya içinde oyulmuş su yolları...

Adapazarı

Adapazarı

Şub 2012, Cum Eğitim

Marmara bölgesinin doğu bölümünde bir kent ve Sakarya ilinin merkezidir. Yakın zamanda gelişmiştir. XVI. yüzyılda ova ortasında küçük bir geçit yeri olarak kuruldu¬ğu ve bir pazar (alışveriş) merkezi durumuna geldiği anlaşılmaktadır. Uzun süre bir köy ola¬rak kaldı. XIX. yüzyılda İzmit...

Acemi Ocağı

Acemi Ocağı

Şub 2012, Cum Eğitim

Osmanlı ordusunun Kapıkule ocaklarına alınacak erlerin yetiştirildiği yer. 1.Murat zamanında Çandarlı Kara Halil Efendi ile Molla Rüstem'in çalışmaları sonucunda Gelibolu'da kurulmuştur. Savaşlarda ele geçen tutsakların, Pençik kanununa göre beşte biri acemi ocağına alınırdı. Bunların küçük yaşta olmalarına dikkat edilirdi. Ankara Savaşında (...

Abdülaziz

Abdülaziz

Şub 2012, Cum Eğitim

Otuz ikinci Osmanlı padişahı ( 1830 - 1876 ) İkinci Mahmut'un oğludur. Annesi Pertevniyal sultandır. Babası öldüğü zaman 10 yaşında idi. Şehzadeliğinde oldukça serbest yaşadı. Fakat iyi bir öğrenim görmedi. Kendisine bir batı dili öğretilmedi. Devlet işlerinden oldukça uzak tutuldu. Abdülaziz,...

Yedi Meşaleciler

Yedi Meşaleciler

Şub 2012, Cum Eğitim

İlkeleri : - Samimilik - İçtenlik - Canlılık - Devamlı yenilik - Yeni bir edebiyat - Farklı bir şiir oluşturmak Bu amaçla bir araya gelmiştirler. İlk ürünlerini 1928'de " Yedi Meşale " adlı kitapta toplarlar. Kitabın önsözünde çıkış amaçlarını: " Yazılarımızı ortak yayımlamamazın asıl sebebi,...

Göz Alıcı Bir Takı; Küpe
Doğalgaz Baca Raporu Alınmalı Mıdır?
Peyzaj Suni Çim Fiyatları
Takı Seti Modelleri Ve Fiyatları
Zayıflama Çayı Nerede Bulunur?
Endüstriyel Otomasyon Sistemlerinde Kullanılan Unsurlar