CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe, Yardımcı Doçentlerin ilgili birimlere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adayların www.cumhuriyet.edu.tr. (Tönergeler) web sitesinde mevcut buşvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmekledir. İSTENEN BELGELER: Profesörlük için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. Doçentlik için ; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. Yardımcı Doçentlik için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi ve 4 takım bilimsel yayın dosyası